ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยา่บาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top


พยาบาลเหล่าทัพ

  *** คอร์สพยาบาลเหล่าทัพ ***

น่ารัก ดาวพยาบาล พยาบาลเดินแถว

วิดีโอแนะนำการเตรียมตัวสอบพยาบาลเหล่าทัพ

เรืออากาศตรีหญิงนิรุชา พ่วงสาตร์ (พี่พลอย)

<<ที่ 1 นพอ. รุ่น 51>>

<<เกียรตินิยมอันดับ 1>>    

 

คอร์สปิดเทอม ค่ายมีนา 60 (18 มี.ค. ถึง 7 เม.ย.60) 

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ สร้างความมั่นใจ แนะแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบใน ปี 60 มุ่งเน้การปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ

 เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (4-5-6) สาขาวิทย์-คณิต

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

1. ไป-กลับ

เริ่ม  18 มึ.ค. ถึง 7 เม.ย.60 (จำนวน 21 วัน) 

ทุกวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหาร 3 มื้อ

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

     ราคาค่าเรียน 15,000.-     

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม  18 มึ.ค. ถึง 7 เม.ย.60 (จำนวน 21 วัน)

ตอนกลางวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

เสริมวิชาการภาคค่ำ เรียน 19.30 - 21.30 น.

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมบริการซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    ราคาค่าเรียน 17,500.-

 


 

 คอร์สวันเสาร์ เทอมสอง (9 สัปดาห์) 

ติวเข้มเน้นฝึกทำโจทย์ ฝึกทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าจากหลายๆปีที่ผ่านมา ทั้ง O-Net, GAT ,PAT1 และ PAT2 สร้างความมั่นใจ แนะนำทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบ Admission ใน ปี 60 น้องๆต้องพร้อมมากที่สุดก่อนสอบ มุ่งเน้นการปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาล

 

คอร์สวันเสาร์เทอมสอง

เริ่ม 12 พ.ย. 2559 - 14 ม.ค. 2560

เสาร์ เรียน 9.00 - 16.00 น.

(เสริมพลศึกษา เวลา 16.30 - 18.00 น.)

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม

   รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน 5,000.-   

 **น้องที่สนใจเรียนว่ายน้ำ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ**


 
  คอร์สปิดเทอม ค่ายมีนา 60 (18 มี.ค. ถึง 7 เม.ย.60) 

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ สร้างความมั่นใจ แนะแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบใน ปี 60 มุ่งเน้การปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ

 เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (4-5-6) สาขาวิทย์-คณิต

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

1. ไป-กลับ

เริ่ม  18 มึ.ค. ถึง 7 เม.ย.60 (จำนวน 21 วัน) 

ทุกวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหาร 3 มื้อ

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

     ราคาค่าเรียน 15,000.-     

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม  18 มึ.ค. ถึง 7 เม.ย.60 (จำนวน 21 วัน)

ตอนกลางวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

เสริมวิชาการภาคค่ำ เรียน 19.30 - 21.30 น.

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมบริการซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    ราคาค่าเรียน 17,500.-

  คอร์สวันเสาร์ เทอมหนึ่ง (14 สัปดาห์) 

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ เริ่มฝึกทำโจทย์และข้อสอบเก่าจากหลายๆปีที่ผ่านมา ทั้ง O-net, GAT ,PAT1 และ PAT2 สร้างความมั่นใจ แนะนำทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบ admission ใน ปี 59 มุ่งเน้นการปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาล

 

คอร์สวันเสาร์เทอมหนึ่ง

เริ่ม 4 มิ.ย. 2559 - 3 ก.ย. 2559 

เสาร์ เรียน 9.00 - 1ุ6.00 น. 

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม

   รวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน  7,500.-     

 


 

  คอร์สปิดเทอม ตุลา 59 (8 ต.ค. - 27 ต.ค. 59) 

ตะลุยโจทย์ทุกวิชา ฝึกทำข้อสอบเก่า และข้อสอบสถาบันชั้นนำต่างๆ เน้นวิชาการ เข้มเรื่องการฝึกระเบียบวินัยและความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ

 

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

1. ไป-กลับ

เริ่ม 8 ต.ค. 2559 ถึง 27 ต.ค. 2559 (จำนวน 20 วัน)

ทุกวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหารกลางวัน

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   ราคาค่าเรียน 14,000.-      

                                         
2. ประจำ     

เริ่ม 8 ต.ค. 2559 ถึง 27 ต.ค. 2559 (จำนวน 20 วัน)

ตอนกลางวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ตอนกลางคืน เรียน 20.00 - 22.00 น.

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    ราคาค่าเรียน 16,500.-


 

 

  การยื่นคะแนนสอบพยาบาลเหล่าทัพ  

 - GPAX เกรดเฉลี่ยจากผลการเรียนตลอด 5-6 เทอม แล้วแต่เหล่าทัพ
   
- O-NET

การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  (แบบทดสอบจำนวน 5 ฉบับ)

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม/คณิต/อังกฤษ/ไทย/วิทยาศาสตร์

   
- GAT

การวัดความถนัดทั่วไปแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนภาษาไทย หรือ GAT เชื่อมโยง วัดเรื่องความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์

ส่วนภาษาอังกฤษ วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

   
- PAT

วัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ วัดศักยภาพตามกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (เฉพาะพยาบาลตำรวจ)

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

 

   

  

***... Promotion ...***
 
เลือกได้ 1 โปรโมชั่น
 
บุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนลด 500 บาท
นักเรียนเก่าส่วนลด(เปิดเทอม/ปิดเทอม) ส่วนลด 500/1,000 บาท
มาเป็นคู่บัดดี้ ส่วนลด 500 บาท
เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดเกิน 3.5 ส่วนลด 500 บาท
น้องที่พลาดโอกาสจากการสอบรอบสองครั้งที่แล้ว ส่วนลด 30%  ทุกคอร์ส
สมัคร 2 คอร์สขึ้นไป ลดทันที 10%

 

หน้าสถาบัน ออกกำลัง พี่พยาบาล

 สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.