insert_pixel_code_here คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ

 

ผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ

   ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามรถในการให้บริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานแก่ ทหาร ตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยตลอดจนสามรถปฏิบัติงานในทีมได้อย่างเหมาะสม


ปัจจุบันมีเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเหล่าทัพอยู่สองแห่งคือ

  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

  • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  

 **หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก**

ผู้ช่วยพยาบาล ทบ. วิทยาลัยพยาบาลทหารบก

 

ระยะเวลา หลักสูตร 1 ปี (2 ภาคการศึกษา 1 ภาคฤดูร้อน)

กองทัพบก รับโดยประมาณ 100 คน เป็นทุนส่วนตัว
คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

1.สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายสามัญ หรือ รับรองว่ากำลังศึกษา ม.6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีที่รับสมัคร (ไม่รับสายอาชีพ ปวช. ปวส.)

2.โสดหรือสมรส (ห้ามตั้ครรภ์ขณะเรียน)

3.อายุ 18-35ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา (เดือนสิงหาคม)

4.ผู้มีประสบการณ์เป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลมาก่อน ต้องมีหนังสือรับรอง

5.สัญชาติไทย

6.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.

 

ขั้นตอนการสมัคร   ทางอินเตอร์เนต www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijob.com

 

การทดสอบ 2 ขั้นตอน  

ขั้นตอนแรกสอบภาควิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม

ขั้นตอนที่สอง รอประกาศผลเพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ 32,500 บาท

 

ระหว่างเข้ารับการศึกษา  มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดีและประพฤติดี ได้รับการรักษาฟรีเมื่อเจ็บป่วย

เมื่อสำเร็จการศึกษา รับประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลด้านสุขภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ 1 ได้สิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาล

 

ดาวโหลดระเบียบการ ผู้ช่วยพยาบาลทหารบก คลิ๊กที่นี่
 **หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ**

 

ผู้ช่วยพยาบาลทหาร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

การสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยตำรวจ ประกาศผลทาง www.nursepolice.go.th

(จะรับประมาณปีละ 50 คน ส่วนใหญ่เป็นทุนส่วนตัว)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

  • สัญชาติไทย

  • อายุ 16-45 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา(เดือนสิงหาคม)

  • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.หนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

  • เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

การสอบ 2 ขั้นตอน

    ขั้นตอนแรก ภาควิชาการ 3 วิชา ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้านเหตุผล และความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ วิชาละ 100 คะแนน

    ขั้นตอนที่สอง ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบรอบสอง จะเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์

 

สิทธิ์ที่ได้รับระหว่างเรียน  มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนดี

เมื่อจบการศึกษา ประเภทที่เป็นทุนส่วยตัว จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข่าราบการตำรวจ ยกเว้นเมื่อมีตำแหน่งว่าง

 

ดาวโหลดระเบียบการ ผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ คลิ๊กที่นี่ 

 

 
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165389)
avatar
ปนัดดา

 จบม.6แล้วแต่อยากทำงานเก็บเงินก่อนสัก1-2ปี 

แล้วเราสามารถไปเรียนได้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปนัดดา วันที่ตอบ 2020-04-01 16:13:38 IP : 27.55.65.52


ความคิดเห็นที่ 2 (165395)
avatar
พยอม

 ผู้ช่วยพยาบาลทหารบก อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ อ่านบางที่ถึง29ปีค่ะ ขอคำเเนะนำด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พยอม วันที่ตอบ 2020-04-23 20:22:41 IP : 2.50.2.12


ความคิดเห็นที่ 3 (165415)
avatar
กระแต

 มีใบอบรม na คะสมัครได้มั้ยคะอายุ32คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระแต วันที่ตอบ 2020-05-25 10:13:37 IP : 171.97.223.160


ความคิดเห็นที่ 4 (165461)
avatar
เบญจศิริ

 จบมาได้วุฒิด้วยไหมคะหรือได้แค่ใบประกาศนียบัตร

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจศิริ (benjasiri2003-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-16 19:56:53 IP : 171.96.232.209


ความคิดเห็นที่ 5 (165501)
avatar
เนตรมณี

 จบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กมาจาก โรงเรียนรามบริรักษ์ มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยมากว่าแปดปี ตอนนี้อายุ 42 สามารถสมัครได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เนตรมณี (nateruengdate-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-02-01 22:25:29 IP : 171.100.238.72


ความคิดเห็นที่ 6 (166160)
avatar
ศุภรัตน

 สายตาสั้นสมัครสอบของผู้ช่วยพยาบาลตำรวจได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภรัตน วันที่ตอบ 2021-05-10 17:13:41 IP : 49.228.50.155


ความคิดเห็นที่ 7 (167847)
avatar
นันท์นภัส

 จบ ผู้ช่วยพยาบาล Na คะ อายุ 31 สมัครได้มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นันท์นภัส วันที่ตอบ 2021-06-21 16:39:09 IP : 171.6.241.144[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.