insert_pixel_code_here เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ

แนวทางมุ่งสู่การเป็นนายทหารหญิง

 เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ

 

 น้องผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นรับราชการเป็นทหาร หรือมียศนำหน้าชื่อ หรือแม้กระทั่งแต่เครื่องแบบสวยๆ มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งพี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก น้องๆมีโอกาสถึง 3 ครั้งหรือมากกว่านั้น ที่จะสร้างคามฝันของตนเองให้เป็นจริง

                โอกาสแรก จบ ม.3 น้องสามารถใช้วุฒิ ม.3 การสอบบรรจุในตำแหน่งเปิดรับ (ตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆของแต่ละเหล่าทัพ ตำแหน่งที่เปิดรับจะค่อนข้างน้อย หรืออาจจะไม่เปิดรับในบางปี) ได้ตามหน่วยราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพ)

โอกาสที่สอง จบ ม.6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส. ใช้วุฒิตามที่เรียนมาในการสอบบรรจุเช่นเดียวกัน (ตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆของแต่ละเหล่าทัพ ตำแหน่งที่เปิดรับจะมีเป็นจำนวนมาก) โดยสอบได้โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพ)

โอกาสที่สาม จบปริญญาตรี ใช้วุฒิตามสาขาที่เรียนในการสอบบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศุกษาที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ  โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพ)

 

 

จำนวนอัตราที่เปิดรับในแต่ละปี

นายทหารสัญญาบัตร อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 50-200  ตำแหน่ง

นายทหารชั้นประทวน อัตราการเปิดรับไม่เท่ากันในแต่ละปี ประมาณ 200-800   ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

1.       อายุไม่ตำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี (มีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง)

2.       ส่วนสูงไม่ตำกว่า 150 เซนติเมตร (บางตำแหน่งต้องการส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.)

3.       คุณวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ

4.       สัญชาติไทย

5.       อวัยวะ รูปร่าง ท่าทางและลักษณะร่ากายมีความเหมาะสม

การสมัครสอบ

                ปกติจะมีการเปิดรับสมัครช่วงปลายปี จนถึงต้นปี และจะมีการสอบห้วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม

สมัครทางเวปไซด์หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยราชการที่เปิดรับ

                ติดตามข่าวสารได้ตามเวปไซด์

กองทัพไทย  www.rtarf.mi.th

                กองทัพบก  www.rta.mi.th

                กองทัพเรือ www.navy.mi.th

                กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th

                หรือตามเวปไซด์อื่นที่ประกาศข่าวรับราชการ

การสอบ

            ภาควิชาการ (แต่ละตำแหน่งเปิดสอบไม่เหมือนกัน)

                วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

                วิชาสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

                วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลาเครื่องแบบ)        

                วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามสาขาที่เปิดรับ)

            ภาคการสอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย

                            จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ ดูลักษณะท่าทาง การพูดการจา ไหวพริบ

               ทดสอบร่างกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ซิทอัพ ตามแต่ตำแหน่ง

 

 

เข้ารับราชการ

            ผ่านการอบรมเป็นนายสิบหรือนายร้อย ชั้นยศตามตำแหน่งที่บรรจุสิบตรีหรือร้อยตรี รับราชการในหน่วยที่ตนเองบรรจุ เติบโตและเลื่อนยศตามระยะเวลา ตำแหน่งว่าง และความเหมาะสม น้องๆที่เป็นนายสิบก็สามารถสอบเป็นนายทหารได้โดยใช้วุฒิ ป.ตรีในการสอบ หรืออาจจะสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารตามโควตาของหน่วย

                สิทธพิเศษต่างๆ อาชีพมั่นคง เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา บุตร เบิกค่าเล่าเรียนบุตร มีเกียรติในสังคม มีบำเหน็ดเมื่อเกษียณ

 

     ระเบียบการสอบบรรจุ คลิ๊กที่นี่      

 

 

 

 

 

 

 
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
นายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
R-TOP CONTEST article
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165315)
avatar
กรรณิกา เตียบประโคน

 พี่คะรายได้มีแบบไหนบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรณิกา เตียบประโคน วันที่ตอบ 2019-10-25 17:17:16 IP : 182.232.60.60


ความคิดเห็นที่ 2 (165423)
avatar
จ่ายค่าเทอมยังไงคะ

 ค่าเทอมจ่ายังไงหรอคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จ่ายค่าเทอมยังไงคะ วันที่ตอบ 2020-06-28 21:17:21 IP : 184.22.173.248


ความคิดเห็นที่ 3 (165440)
avatar
เเล้วคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสอบเค้าได้ไหมคะ

เเล้วคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสอบเค้าได้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เเล้วคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสอบเค้าได้ไหมคะ วันที่ตอบ 2020-08-09 08:31:24 IP : 223.24.159.138


ความคิดเห็นที่ 4 (165463)
avatar
หวาน

 อยากสอบถามว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการทหารหญิงเกี่ยวกับการทำงานในกรมที่ไม่ต้องออกมากลางเเดด เช่น ทำเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้จะต้องสอบอะไรบ้าง แล้วมีสอบว่ายน้ำไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หวาน (27682-at-smschool-dot-ac-dot-th)วันที่ตอบ 2020-09-22 18:09:27 IP : 182.232.5.196


ความคิดเห็นที่ 5 (165470)
avatar
ภัจจิรา

 อยากถามเกี่ยวกับถ้าไม่เก่งอังกฤษนี่จะเข้าได้ไหมคะ😞

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัจจิรา วันที่ตอบ 2020-10-18 11:02:27 IP : 182.232.198.168


ความคิดเห็นที่ 6 (165485)
avatar
นภัสสร

 ถ้าอยากสอบถามเพิ่มต้องทำยังไงคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นภัสสร วันที่ตอบ 2021-01-04 16:28:01 IP : 49.228.117.130


ความคิดเห็นที่ 7 (166060)
avatar
นุสรีย์

 ทหารหญิงอิสลามใส่ผ้าคลุมไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นุสรีย์ วันที่ตอบ 2021-04-30 17:02:41 IP : 49.237.20.220[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.