insert_pixel_code_here R-TOP CONTEST
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยา่บาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top


R-TOP CONTEST article

R-TOP CONTEST 2017

            โครงการสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อเรียนกวดวิชาเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน เตรียมทหาร สถาบันกวดวิชา R-TOP CADET จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่มีความฝัน มุ่งมั่น และตั้งใจ  สนใจจะสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ R-TOP CADET จึงได้จัดมอบทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนฟรีและทุนส่วนลดค่าเรียน     

R-TOP CONTEST2017                  

 

วิธีการสมัครและการสอบ 

1. รับสมัครทางเวปไซด์ www.rtoponline.com หรือ คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง

    ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 สิงหาคม 2560 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ทำการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    แอดไลน์ Line ID : @rtopcadet แจ้งว่าได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละหลักสูตร ได้ทาง www.rtopcadet.com หรือ facebook

3. สอบภาควิชาการ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ www.rtoponline.com 

    สอบ  20 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น.(เข้าสอบก่อนเวลา 15 นาที)  

4. ระบบจะทำการบันทึกคะแนน และแสดงผลคะแนนเมื่อนักเรียนส่งข้อสอบ 

5. ประกาศผล  27 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. 

6.นักเรียนที่ได้้รับทุนการศึกษา ให้ยืนยันผู้ที่ได้รับสิทธิ์ รับทุนการศึกษา ภายใน  7 วัน

   ทาง Line ID : @rtopcadet หรือ โทร. 090-092-2435 โดยแสดงบัตรประชาชนและยืนยันสิทธิ์

 

วิชาที่ใช้สอบ และจำนวนข้อ

เตรียมทหาร (40)           คณิต15   วิทย์15   อังกฤษ10

นายร้อยตำรวจ (40)       คณิต10   วิทย์10   อังกฤษ10  ไทย10

พยาบาลเหล่าทัพ (40)  คณิต10   วิทย์15   อังกฤษ15  

 

คอร์สเตรียมทหาร                  

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาคอร์สเรียน มูลค่า 17,500 บาท  จำนวน 1 รางวัล                                       

รางวัลที่ 2 ทุนส่วนลดค่าใช้จ่ายคอร์ส R-top มูลค่า 3,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทุนเรียนฟรีคอร์สออนไลน์ มูลค่า 2,700 บาท จำนวน 3 รางวัล 

คอร์สพยาบาลเหล่าทัพ  

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาคอร์สเรียน มูลค่า 17,500 บาท  จำนวน 1 รางวัล                                           

รางวัลที่ 2 ทุนส่วนลดค่าใช้จ่ายคอร์ส R-top มูลค่า 3,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทุนเรียนฟรีคอร์สออนไลน์ มูลค่า 2,700 บาท จำนวน 3 รางวัล 

คอร์สนายร้อยตำรวจหญิง        

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาคอร์สเรียน มูลค่า 17,500 บาท  จำนวน 1 รางวัล                                           

รางวัลที่ 2 ทุนส่วนลดค่าใช้จ่ายคอร์ส R-top มูลค่า 3,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทุนเรียนฟรีคอร์สออนไลน์ มูลค่า 2,700 บาท จำนวน 3 รางวัล 

 

**เงื่อนไขการรับรางวัล**
1. สามารถนำมาใช้ที่อาร์ท็อปคา
เด็ทได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล
2. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขการสอบของอาร์ท็อปคาเด็ท
3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิ
นสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
ได้
4. รับ 1 สิทธิ์ใช้ได้เพียง 1 คอร์สเท่านั้น

 

สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.rtoponline.com
ทักไลน์ @rtopcadet

 

 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

》》คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คอร์สเตรียมทหาร
นักเรียนชาย อายุ 13-18 ปี


》》คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คอร์สพยาบาลเหล่าทัพ
นักเรียนหญิง/ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 สายวิทย์-คณิต


》》คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คอร์สนายร้อยตำรวจหญิง
นักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 21 ปี
นายสิบตำรวจ อายุไม่เกิน 25 ปี
สาระน่ารู้

ศูนย์ภาษาอาร์ท็อป
เส้นทางสู่สถาบันการบินพลเรือน
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เตรียมสอบนายสิบทหารบก จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เรื่องสายตากับการสอบเข้าเป็น นตท.
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นตท. article
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียน นตท. article
การเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร articleสถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.