insert_pixel_code_here คอร์สเตรียมทหาร
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


คอร์สที่ R-TOP CADET เปิดสอน

  <<< คอร์สเตรียมทหาร >>>        

 คอร์สเทอมแรก 
 
 เตรียมทหาร

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบกันตั้งแต่ต้นเทอม เตรียมความพร้อมในระยะยาว เน้นวิชาการ เข้มเรื่องการฝึกระเบียบวินัยและความพร้อมของร่างกาย เริ่มต้นก่อนได้เปรียบ

น้องๆทุกคนต้องยอมสละเวลาในวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองให้มากที่สุด เพราะการสอบเตรียมทหารเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก คนที่เตรียมตัวมากกว่า มีความพร้อมมากกว่า ก็ยอมจะมีโอกาสที่มากกว่าเช่นกัน

 

 คอร์สวันอาทิตย์  

เริ่ม 26 ก.ค. - 11 ต.ค. 2563   จำนวน 12 สัปดาห์

อาทิตย์ เรียน 09.00 - 16.00 น.

พลศึกษา      16.30-18.00 น.

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน คอร์สติวสด     7,000.-    

                          คอร์สออนไลน์  3,900.-

 


    

   หลักสูตรออนไลน์ก่อนเปิดเทอม '63

คอร์สปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมสอบเตรียมทหาร ปี64
( 28 เม.ย. - 12 พ.ค.63)
 
 

ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)

 

หลักสูตรออนไลน์  เริ่ม 28 เม.ย. - 12 พ.ค. 2563 (16วัน)

09.00 - 16.00 น. เรียนวิชาการ+ดูย้อนหลังได้ 365 วัน

-ทดสอบความรู้ ก่อนและหลังเรียน

-ประเมินผลการเรียน

-แชทสอบถามในกลุ่ม FB หรือกลุ่ม LINE

-VDO Call พูดคุยกับติวเตอร์

 

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม

   รวมทั้งสิ้น 16 วัน 96 ชม. ราคา 4,900 บาท

   ค่ายเมษา'63 คอร์สปูพื้นฐานเตรียมความพร้อมสอบเตรียมทหาร ปี64
(18 เม.ย.- 8 พ.ค.63)
  (งด)

 

ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม) เนื้อหา ม.ต้น + ม.4 เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย เข้มข้นในเรื่องการฝึกระเบียบวินัย ปรับตัวให้เข้ากับระบบทหาร-ตำรวจ เหมาะสำหรับน้องที่จะเข้าเรียน ม.2-ม.5 เตรียมพร้อมก่อนได้เปรียบนะครับ

 

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

 1. ไป-กลับ

เริ่ม 18 เม.ย.-8 พ.ค 2563 (21วัน) (งด)

09.00 - 16.00 น. เรียนวิชาการ

16.30 - 18.00 น. ฝึกพลศึกษา (เสริมว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหารกลางวัน

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   รวมทั้งสิ้น 21 วัน

   ราคาค่าเรียน 16,000.-    

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม 18 เม.ย.-8 พ.ค 2563  (21วัน) (งด)

09.00 - 16.00 น. เรียนวิชาการ

16.30 - 18.00 น. ฝึกพลศึกษา (เสริมว่ายน้ำ)

19.30 - 21.30 น. เรียนเสริมภาคค่ำ (เฉพาะนักเรียนอยู่ประจำ)

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    รวมทั้งสิ้น 21 วัน

    ราคาค่าเรียน 17,500.-    

 

3. ออนไลน์     

เริ่ม 18 เม.ย.-8 พ.ค 2563  (21วัน)

09.00 - 16.00 น. เรียนวิชาการพร้อมเรียนสด+สามารถดูย้อนหลังได้

วิชาที่เปิดสอน :

  วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม

   รวมทั้งสิ้น 21 วัน

   ราคาค่าเรียน 6,900.-    

  
ค่ายปิดเทอม เดือนตุลาคม เจาะลึกเนื้อหาเข้มข้นก่อนสอบ 

ติวเข้มเตรียมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ เพิ่มเติมแนวข้อสอบเก่า และข้อสอบสถาบันชั้นนำต่างๆ เตรียมความพร้อมในการสอบช้างเผือก เตรียมทหาร และสถาบันชั้นนำต่างๆ เน้นวิชาการ เข้มเรื่องการฝึกระเบียบวินัยและความพร้อมของร่างกาย เริ่มต้นก่อนได้เปรียบ

 

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

 1. ไป-กลับ

เริ่ม 5 -20 ตุลาคม 2563

ทุกวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหารกลางวัน

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   รวมทั้งสิ้น 21 วัน

   ราคาค่าเรียน 14,000.-      

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม 5 -20 ตุลาคม 2563

ตอนกลางวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ตอนกลางคืน เรียน 20.00 - 21.30 น.

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    รวมทั้งสิ้น 21 วัน

    ราคาค่าเรียน 15,500.-        

 


 

 คอร์สเทอม 2/62


เสริมจุดอ่อน เน้นจุดแข็ง เพิ่มทักษะในการทำโจทย์ เตรียมความพร้อมสำหรับสนามสอบช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้มเรื่องการฝึกระเบียบวินัยและความพร้อมของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 

คอร์สเตรียมทหาร เสาร์-อาทิตย์  

เริ่มเดือน 23 พฤศจิกายน 63 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 64

เสาร์ เรียน 09.00 - 18.00 น. (**วันเสาร์ ฝึกพลศึกษา)

อาทิตย์ เรียน 09.00 - 16.00 น.

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน 13,000.-       

                                         

สำหรับน้องๆที่ต้องการค้างที่สถาบัน ตลอดเทอม 

      คืนวันเสาร์ ค่าที่พัก 1,500 บาท         รวมเรียนเสริม คืนวันเสาร์ จำนวน 22 ชม.   

 


 

คอร์สติวเข้มเน้นตะลุยโจทย์ระหว่างสอบ 4 เหล่าทัพ

        คอร์สติวเข้มก่อนสอบ
 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบเก่า ข้อสอบสถาบันต่างๆ ทุกวิชาที่จะใช้สอบ เพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบพร้อมสูตรลัดและเทคนิคในการคิด จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้น ควบคุมเวลาในการสอบได้ดี พร้อมพาไปสอบตั้งแต่รอบแรก และแนะนำการสอบพลศึกษาและสอบสัมภาษณ์ในรอบสอง เตรียมพร้อมไปกับ R-TOP นะครับ

 

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

1. ไป-กลับ

เริ่ม 1 - 22 มี.ค.63 (22 วัน)

ทุกวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ตอนกลางคืน เรียน 20.00 - 22.00 น.

ทัศนศึกษา และ อาหาร 3 มื้อ

วิชาที่เปิดสอน:

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

   ราคาค่าเรียน 16,000.-    

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม 1 - 22 มี.ค.63 (22 วัน)

ตอนกลางวัน เรียน 9.00 - 18.00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ตอนกลางคืน เรียน 20.00 - 22.00 น.

เสริมพิเศษสำหรับน้องๆที่ยังอ่อนในบางวิชาทางเราจะจัดอาจารย์เสริมให้เป็นพิเศษ

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมบริการซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

วิทย์/คณิต/อังกฤษ/ไทย/สังคม/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    ราคาค่าเรียน 17,500.-       

 


***... Promotion ...***

 
เลือกได้ 1 โปรโมชั่น
 
บุตรทหาร ตำรวจ ส่วนลด 500 บาท
นักเรียนเก่า R-TOP CADET
ส่วนลด 1,000 บาท
เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดเกิน 3.5 ส่วนลด 500 บาท
น้องที่พลาดโอกาสจากการสอบรอบสองครั้งที่แล้ว ส่วนลด 30%  ทุกคอร์ส
สมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป ลดทันที 10%

 

 

Line @rtopcadet IG: rtopcadet youtube Facebook: rtopcadet

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.