ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยา่บาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top


คอร์สเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 

 

นายร้อยตำรวจ นรต. นรต.

 

      คอร์สปิดเทอม ค่ายเมษา 60 

 

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ สร้างความมั่นใจ แนะแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบใน ปี 60 มุ่งเน้นการปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ฝึกให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ค่อนข้างยากเพราะอัตราการแข่งขันสูงมาก และทุกสายวิชา มีสิทธื์ในการสอบเข้า เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อให้เรามีความพร้อมมากที่สุด

  เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (4-5-6) หรือ เทียบเท่า

(มีให้น้อง ๆ เลือกอีก 2 คอร์สย่อย)

 

1. ไป-กลับ

เริ่ม 16 เม.ย.60 ถึง  6 พ.ค.60 (จำนวน 21 วัน) 

ทุกวัน เรียน 9:00 - 18:00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

ทัศนศึกษา และ อาหาร 3 มื้อ

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

     ราคาค่าเรียน 15,000.-     

                                            
2. ประจำ     

เริ่ม 16 เม.ย.60 ถึง  6 พ.ค.60 (จำนวน 21 วัน)

ตอนกลางวัน เรียน 9:00 - 18:00 น. (รวม พลศึกษาและว่ายน้ำ)

เสริมวิชาการภาคค่ำ เรียน 19:30 - 21:30 น.

ฝึกระเบียบวินัย และพัฒนาอุปนิสัยในการอยู่เป็นส่วนรวม

ทัศนศึกษา 

ที่พักแอร์ พร้อมเครื่องนอน

อาหาร 3 มื้อ พร้อมบริการซักรีด

วิชาที่เปิดสอน :

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย/พลศึกษา/ว่ายน้ำ

    ราคาค่าเรียน 17,500.- 

 


 

คอร์สวันเสาร์เทอมสอง 2/59  นายร้อยตำรวจหญิง  

12 พ.ย. 2559 - 14 ม.ค. 2560

รับสมัครจำนวนจำกัด!  

   คอร์สวันเสาร์ เทอมสอง (9 สัปดาห์) 

ติวเข้มฝึกทำโจทย์และแบบฝึกหัด จากข้อสอบเก่าจากหลายๆ ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความชำนาญและสามารถทำโจทย์ให้เร็วขึ้น พร้อมด้วยสูตรลัดต่างๆ เตรียมตัวสำหรับการสอบโดยเฉพาะ เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (5-6) หรือ เทียบเท่า

คอร์สวันเสาร์เทอมสอง

เริ่ม 12 พ.ย. 2559 - 14 ม.ค. 2560

เสาร์ เรียน 9:00 - 16:00 น.

เสริมพลศึกษา (ไม่บังคับ)

**หากต้องการเรียนว่ายน้ำ ต้องติดต่อฝ่ายธุรการ**

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย

   รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน 5,000.-   
 


    

  คอร์สวันเสาร์ เทอมหนึ่ง (14 สัปดาห์)  

ปูพื้นฐานเสริมความพร้อมทุกวิชาที่ต้องใช้สอบ เริ่มฝึกทำโจทย์และข้อสอบเก่าจากหลายๆปีที่ผ่านมา สร้างความมั่นใจ แนะนำทางการเตรียมตัวสำหรับการสอบใน ปี 59 มุ่งเน้นการปรับตัวในการอยู่ในระบบทหาร เสริมความพร้อมของร่างกาย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (4-5-6) หรือ เทียบเท่า

คอร์วันเสาร์ เทอมหนึ่ง

เริ่ม 4 มิ.ย.2559 - 3 ก.ย. 2559 (14 สัปดาห์)

เสาร์ เรียน 9:00 - 16:00 น. 

วิชาที่เปิดสอน:

ฟิกสิกส์/เคมี/ชีวะ/คณิต/อังกฤษ/ไทย

   รวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์

   ราคาค่าเรียน 7,500.-     

 


 คอร์สติวเข้ม  นายร้อยตำรวจหญิง   

รับสมัครจำนวนจำกัด!  

  คอร์สติวเข้มนายร้อยตำรวจหญิง ปี60 

ตุะลุยโจทย์ แบบเน้นแนวข้อสอบที่น่าจะออก โดยวิเคราะห์จากข้อสอบเก่าจากหลายๆปีที่ผ่านมา ฝึกทำข้อสอบ เทคนิคลัดต่างๆ เพื่อทำโจทย์ให้เร็วขึ้น บริหารเวลาในการข้อสอบ มุ่งตรงประเด็นในการสอบนายร้อยตำรวจหญิง

  เหมาะสำหรับน้อง มัธยมปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

คอร์สติวเข้มเน้นตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย 5 วันก่อนสอบ

เริ่ม 21,22,28,29 ม.ค. และ 4 ก.พ. 2560 

เรียน 9:00 - 1ุ6:00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

พาไปสอบ

วิชาที่เปิดสอน:

วิทยาศาสาตร์/คณิต/อังกฤษ/ไทย

   รวมทั้งสิ้น 5 วัน

   ราคาค่าเรียน 3,500.- 

 

คอร์สติมเข้มเน้นตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย 8 วันก่อนสอบ

เริ่ม 28 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 2560 

เรียน 9:00 - 1ุ6:00 น. ทุกวัน

พาไปสอบ

บริการที่พัก (ฟรี)

วิชาที่เปิดสอน:

วิทยาศาสาตร์/คณิต/อังกฤษ/ไทย

   รวมทั้งสิ้น 8 วัน

   ราคาค่าเรียน 6,500.-     

 

คอร์สติมเข้มเน้นตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย 10 วันก่อนสอบ

เริ่ม 21,22 ม.ค. และ 28 ม.ค. ถึง 4 ก.พ. 2560 

เรียน 9:00 - 16:00 น. ทุกวัน

พาไปสอบ

วิชาที่เปิดสอน:

วิทยาศาสาตร์/คณิต/อังกฤษ/ไทย

   รวมทั้งสิ้น 10 วัน

 

   ราคาค่าเรียน 7,500.-     

**แต่ละคอร์สจะฝึกทำโจทย์และแบบฝึกหัดไม่ซ้ำกัน**


 

 

rtop พยาบาล rtop ว่ายน้ำ rtop นายร้อยตำรวจหญิง

  

***... Promotion ...***
 
เลือกได้ 1 โปรโมชั่น
 
บุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนลด 500 บาท
นักเรียนเก่าส่วนลด(เปิดเทอม/ปิดเทอม) ส่วนลด 500/1,000 บาท
มาเป็นคู่บัดดี้ ส่วนลด 500 บาท
เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดเกิน 3.5 ส่วนลด 500 บาท
น้องที่พลาดโอกาสจากการสอบรอบสองครั้งที่แล้ว ส่วนลด 30%  ทุกคอร์ส
สมัคร 2 คอร์สขึ้นไป ลดทันที 10%

 

 เตรียมตัวสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง
หน้า 1/1
1
[Go to top]สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.