insert_pixel_code_here เตรียมตัวสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง
ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เวปเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อย จปร.
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
bulletวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
bulletโรงเรียนนายสิบทหารบก
bulletโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
bulletโรงเรียนจ่าอากาศ
bulletโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าเตรียมหทาร
เกณฑ์การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
สายตากับการสอบเป็นนักเรียนทหารตำรวจ
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง
การสอบพยาบาลเหล่าทัพ
คุณสมบัติผู้ช่วยพยาบาลทหาร-ตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
เตรียมสอบนักเรียนนายสิบทหารบก
เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ
เตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ
เส้นทางสู่ทหารหญิงทุกเหล่าทัพ
เส้นทางสู่นักเรียนช่างฝีมือทหาร


R-Top Cadet Facebook
R-Top Cadet on Twitter
IG to R-top
R-TOP CADET Channel


เตรียมตัวสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิง

 

   ปี 2562 (ปิดรับสมัคร)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปิดรับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.6

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กรุณาติดตามความชัดเจนจากเพจโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกครั้ง

 

นายร้อยตำรวจหญิง นายร้อยตำรวจหญิง
 
  คุณสมบัตินายร้อยตำรวจหญิง

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบเข้าไปเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

1. บุคคลที่เป็นข้าราชการตำรวจ หญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี เป็นข้าราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี

2. นรต.หญิงบุคคลภายนอก (จบ..6 )
- อายุ 16 - 21 ปี
- สำเร็จมัธยมปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
- บิดา มารดา สัญชาติไทย

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน

>>วิชาละ 200 คะแนนเต็ม>>

คณิต/วิทย์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ           

 

***สอบรอบสอง***

ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ

สอบประวัติ สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ  ที่บ้านเกิด

สอบพละศึกษา

ว่ายน้ำ 50 เมตร  ไม่เกิน  3  นาที

วิ่ง 1000 เมตร    ไม่เกิน  7  นาที

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย  พิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางเดียวเท่านั้น www.rpca-admission.com

ช่วงเดือนที่รับสมัคร พฤศจิกายน - มกราคม

ดาวน์โหลดระเบียบการ

 

ผังแนวทางในการบรรจุเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง(นายร้อยตำรวจหญิง)

แนวทางการเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

 

การศึกษาในโรเรียนนายร้อยตำรวจ

        การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 4 ปี จะต้องอยู่ประจำ ณ สถานศึกษาตลอด 4 ปี เพื่อใช้เวลาสำหรับสร้างบุคลากรตำรวจให้ได้ครบทุกด้าน คือ พุฒิศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษา คือ ให้ได้ทั้งความรู้ในวิชาชีพตำรวจ ด้านร่างกาย บุคลิกภาพ คุณลักษณะ และทักษะ ที่เหมาะสมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพตำรวจ   รัฐต้องใช้งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เสมือนเป็นนักเรียนทุนของรัฐ เพื่อให้ได้ตำรวจอาชีพที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษา และการฝึกอบรม ทั้งด้านที่พัก อาหาร สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา และฝึกอบรม โดยตลอดหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่อย่างใด

 

  • เมื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับเงินเดือนตลอด 4 ปี
  • ราชการรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ตำรา เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การศึกษา และการฝึกอบรมทั้งหมด
  • ได้รับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง
  • ได้รับพระราชทานกระบี่
  • ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งรองสารวัตรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคน

เมื่อสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว สามารถนำคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ คือ

  • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนหน่วยกิต ได้จำนวน 88 หน่วยกิต จากจำนวน 145 หน่วยกิต
  • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทียบโอนชุดวิชา ได้จำนวน 4 ชุดวิชา ในจำนวน 24 ชุดวิชา
  • สามารถใช้คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้ในหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ

      ตำแหน่งที่แต่งตั้งครั้งแรก คือ การเป็นพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นตำแหน่งสำคัญยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมขั้น ต้น ดังนั้นนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจไป ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ กฎหมาย การรวบรวมหลักฐาน มีวิจารณญาณ ไหวพริบ และคุณสมบัติอีกหลายด้านจึงจะสามารถเป็นตำรวจอาชีพที่ดีได้ตามที่ประชาชนคาด หวังและต้องการได้ หน้าที่ราชการที่เริ่มจากตำแหน่งรองสารวัตร ยศร้อยตำรวจตรี ไปจนถึงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ยศพลตำรวจตรี

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook อาร์ท็อป คาเด็ท
คอร์สเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165311)
avatar
21234567890

 สอบข้อเขียนหมดเลยหรอคะแล้วต้องกี่คะแนนผ่าร

ผู้แสดงความคิดเห็น 21234567890 วันที่ตอบ 2019-10-18 20:29:42 IP : 184.22.184.47


ความคิดเห็นที่ 2 (165364)
avatar
เบญจวรรณ

 ถ้าสมัครสายอำนวยการสูงเท่าไรคะ

ใช่สูง150ขึ้นไปรึเปล่าคะ😂😂

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจวรรณ ( benjawan180445-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-12 13:17:55 IP : 1.46.5.205


ความคิดเห็นที่ 3 (165366)
avatar
ดลวลัย วิเศษธาร

 จบวิศวมาสอบเข้านายร้อยตำรวจหญิงได้มั๊ยคะ?

ผู้แสดงความคิดเห็น ดลวลัย วิเศษธาร (chan-dot-wisethan-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-01-20 22:13:00 IP : 203.158.243.3[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สถาบันกวดวิชา R-top Cadet รามอินทรา กม.2
Mobile: 090-0922435 Tel: 02-9715205

Copyright © 2013 All Rights Reserved.