สินเชื่อ kcl กสิกร


สินเชื่อมาตรการช่วยเหลือบุคคล สินเชื่อ kcl กสิกร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารกสิกรจึงได้ออกสินเชื่อ kcl กสิกร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ่อนผันชำระค่างวดที่ต้องจ่าย หรือธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อมีสภาพคล่องในการใช้จ่าย ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง บทความนี้ได้นำมาอธิบายไว้แล้ว

สินเชื่อ kcl กสิกร คืออะไร

สินเชื่อ kcl กสิกรของธนาคารกสิกร เป็นสินเชื่อโครงการพิเศษที่ออกแบบตอบสนองกับมาตรการช่วยเหลือในเรื่องการเสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายจากการชำระสินเชื่อบัตร หรือสินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น

สินเชื่อ kcl กสิกร มีสินเชื่อผลิตภัณฑ์อะไรที่เข้าร่วมบ้าง

  • สินเชื่อ SME อเนกประสงค์ สินเชื่อธุรกิจ SME จากสินเชื่อ kcl กสิกร

สินเชื่อสำหรับกู้ทำธุรกิจ อนุมัติง่าย ได้เงินตามใจ แถมไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระนานได้สูงสุดกว่า 15 ปี แถมวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+6% ต่อปี หลักประกันการขอสินเชื่อสามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง

  • สินเชื่อ SME บัญชีเดียวจากสินเชื่อ kcl กสิกร

สินเชื่อธนาคารกสิกร วงเงินกู้นะยะยาว ผ่อนนานสูงสุดกว่า 10 ปี กับอัตราดอกเบี้ย MRR+3.5% โดยใช้หลักประกันการขอสินเชื่อเป็นสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ที่ดินเปล่า หรือเงินฝากประจำ

  • สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ จากสินเชื่อ kcl กสิกร

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกร สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร แถมยังผ่อนสบาย ๆ แสนละ 70 บาท/วัน  หรือ2,109/เดือน สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เลือกผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี แถมอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR+1.53%(7.50%) ไม่กำหนดขั้นต่ำเรื่องรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

  • สินเชื่อนวัตกรรมเด่น มีผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน จากสินเชื่อ kcl กสิกร

เงินเชื่อเงินกู้จากธนาคารกสิกร เงินกู้ระยะยาว 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไม่เกิน MLR+20% โดยที่ทางธนาคารแห่งชาติจะเป็นผู้ชำระดอกเบี้ยให้ แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ

ตัวอย่างมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อ kcl กสิกร จากผลกระทบจากโควิด มีอะไรบ้าง

สินเชื่อ kcl กสิกร สินเชื่อประเภทที่ 1 แบบช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น ลดการจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตกสิกรไทยจาก 18% เป็น 16% ลดการจ่ายดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดจาก 28% เป็น 25% และลดดอกเบี้ยสนเชื่อรถจาก 28% เป็น 24%

สินเชื่อ kcl กสิกร สินเชื่อประเภทที่ 2 แบบช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ และสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น แต่จ่ายอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด โดยจะพักเงินต้น 6 รอบบิลนับจากที่ลงทะเบียน และทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดค้างเป็นการผ่อนชำระ 48 งวด และรับดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี

เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยกับสินเชื่อ kcl กสิกรที่ทางธนาคารกสิกรได้หยิบยื่นให้กับผู้ขอกู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้อมจากสถานการโควิด-19 ด้วยการไม่ต้องชำระเงินต้นกับบางมาตรการ ให้จ่ายแค่เงินดอกเท่านั้น ถือได้เป็นผลดีช่วยบรรเทาผ่อนผันการชำระหนี้ได้ไม่น้อย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อ kcl กสิกร

สินเชื่อ kcl กสิกร สำหรับนักธุรกิจในปี 2022

เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถยนต์

เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถยนต์ผ่อนสบายได้เงินไว